Општи смер

Ученици који јос нису донели одлуку о свом будућем професионалном и стручном опредељењу, а себе виде у широком појасу интелектуалних могућности и сигурни су да желе и више и даље, најбоље је да упишу општи тип гимназије. Најједнставније речено, општи тип гимназије вам пружа могућност да по његовом завршетку будете припремљени за изазове студирања које пружа факултет било којег профила.

Равномерном заступљеношћу, како природних и друштвених наука, тако и математике и три језика, општи тип гимназије чини ученика оспособљеним за сваки облик студирања и даљег напредовања, уз добро основу стечену општим образовањем које је увек од велике користи за сваки облик интелектуалне надградње.

Примарни циљ наше гимназије је да применом савремених метода подучавања, квалитетном наставом и потпуном усредсређеношћу на жеље и амбиције наших ученика, пружимо завидно образовање и будемо њихова сигурна карта за улазак на жељене факултете, а самим тим им омогућимо да остваре своје амбиције у даљем професионалном развоју.

Општи смер пружа ученицима могућност да након његовог завршетка буду припремљени за факултете свих профила.