Паланачка гимназија

Актуелности

Важне вести

Смерови

Природно математички смер

Природно-математички смер намењен је ученицима који показују посебан афинитет према природним наукама и желе да унапреде своја знања из области математике, биологије, хемије, физике, информатике.

Друштвено језички

За онога ко жели да, након средње сколе, упише неки од факултета са подручја друштвених наука, уписивање друштвено-језичког смера гимназије је прави избор.

Општи смер

Садржина која се проучава и ширина знања која је обухваћена из свих најзначајнијих наука заступљених у гимназији, не могу се поредити са знањима добијеним у било којој другој школи. Општи тип гимназије вам пружа могућност да по његовом завршетку будете припремљени за изазове студирања које пружа факултет било којег профила.

ИТ смер

Гимназијско ИТ-одељење представља специјализовано одељење за ученике са израженим дигиталним компетенцијама и склоностима.

Промотивни спот

Организација школе

Школа се бави образовањем и васпитањем ученика у трајању од четири године по наставном плану и програму за гимназије природно-математичког (I1, II1, II2, III1, III2, IV1, IV2), друштвено- језичког (I3, I4, II3, II4, III3, III4, III5, IV3, IV4, IV5), општег (I2) и специјализованог смера за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику (I5, II6, III6). У школској 2021/2022 је 494 ученика распоређено у 22 одељења, наставу изводи 58 професора, међу којима је 2 магистра.

Школом руководи директор Наташа Марковић професор рачунарства и информатике и дипломирани инжењер електротехнике, секретар је Дарко Панчић, дипломирани правник. Педагошко-психолошку службу чине Данијела Николић, дипломирани педагог и Јелена Туфегџић, дипломирани психолог.