Природно математички смер

Прави избор за талентоване ученике у области математике, информатике и природних наука је природно-математички смер.

Природно-математички смер је структуром свог наставног плана и програма намењен пре свега ученицима који након завршене средње школе желе да упишу неки од факултета у области природних или техничких наука.

О студијама електротехнике, машинства, архитектуре, које се заснивају на знањима из најфундаменталнијих наука, какве су математика и физика, а којима је на природно-математичком смеру гимназије посвећен највећи значај, не треба посебно ни говорити.

Природно-математички смер је структуром свог наставног плана и програма намењен, пре свега, ученицима који након завршене средње школе желе да упишу неки од факултета из области природних или техничких наука.