Родна равноправност

 • План управљања ризицима од повреде родне равноправности
  Преузми
 • План мера за остваривање и унапређење родне равноправности
  Преузми
 • Извештај о спровођењу плана управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности
  Преузми
 • Евиденција података о остваривању родне равноправности
  Преузми
 • Годишњи извештај о остваривању родне равноправности за период од 1. 1. 2022. до 31. 12. 2022. године
  Преузми
 • Решење о одређивању лица задуженог за родну равноправност
  Преузми