Историјат

Паланка и околина имају развијену просветну традицију. Још за време аустријске окупације, постоје подаци да је тридесетих година 18. века постојала школа у граду. Сигурно да је за развој просвете у Паланци била значајна и школа у селу Крњево, која ће у другој половини 18. века окупљати децу Смедерева и Паланке. Прва школа са програмом је у Паланци и започела је са радом двадесетих година 19. века. Без обзира на покушаје да се подигне ниво образовања, пре светског рата, град на Јасеници ће остати без Гимназије.

Паланачка гимназија
1920. година

Раздобље после 1918. године и стварање Краљевине СХС донеће Паланци велике промене. Покушаће се са отварањем школе која ће омогућити деци наставак школовања у месту становања. После иницијативе градјана и конференције, августа 1919. год. Указом Краља Александра од 30. октобра исте године, а на предлог тадашњег министра просвете Павла Маринковића, отворена је паланачка приватна (низа) четвороразредна Гимназија. Прва граја ученика зачула се јануара 1920. године.

Прекретница у развоју школе десила се 1925. год. јер је приватна Гимназија прерасла у државну, те више њен рад није зависио од добровољног прилога грађана или школарина ученика. Захваљујући средствима која су била прикупљена у овом периоду, почела је изградња школе која је завршена 1929. год. Била је то једна од најлепших зграда тадашње Паланке. У школу су ишли ученици из Јасеничког, Опленовачког, Младеновачког, Лепеничког и Орашког среза. Школске 1938/39. године, школа ће коначно имати свих осам разреда.

У ратном периоду (1941 – 1945.) школа ће бити размештена по објектима у Паланци, али неће прекидати рад. По ослобађању, Гимназија ради под називом Потпуна мешовита Гимназија у Паланци Смедеревској. Временом ће Гимназија постати, као и у претходним периодима, не само установа која има васпитно- образовни значај, већ и културни, јер ће професори, који су долазили да раде у њој, а неки и остајали, мењали дух града у коме су живели. Школа ће променити назив у ‘Света ђорђевић’, по имену бившег ученика који је трагично погинуо у светском рату. Затим ће постати образовни центар за усмерено образовање, па онда опет постаје класична Гимназија са природно- математичким и друштвено- језичким смером.

Прекретница у развоју школе десила се 1925. год. јер је приватна Гимназија прерасла у државну, те више њен рад није зависио од добровољног прилога грађана или школарина ученика. Захваљујући средствима која су била прикупљена у овом периоду, почела је изградња школе која је завршена 1929. год. Била је то једна од најлепших зграда тадашње Паланке. У школу су ишли ученици из Јасеничког, Опленовачког, Младеновачког, Лепеничког и Орашког среза. Школске 1938/39. године, школа ће коначно имати свих осам разреда.

ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА , са седиштем у улици Вука Караџића бр. 18, званично носи овај назив од 1. септембра 2005. године.
Данас у својој деветој деценију постојања, Паланачка гимназија је прошла кроз многе периоде искушења, ратних сукоба, промене политичког система, али је увек имала светле тренутке захваљујуци, пре свега, генерацијама младих, који су јој се у каснијем периоду свог живота често враћали.

Сликом кроз историју