ИНФОРМАЦИЈЕ

Назив установе:Паланачка гимназија
Адреса:Вука Караџића 18, 11420 Смедеревска Паланка
Телефон:026/310-631, 026/311-057
email:uprava@palanackagimnazija.edu.rs
Сајт:https://palanackagimnazija.edu.rs
ПИБ:101386647
ЈБКСЈ:
Матични број07142811
Регистарски број
Шифра делатности
Текући рачун: