Друштвено језички смер

За све оне који желе да, након средње сколе, упишу неки од факултета са подручја друствених наука, права, социологије, или да студира књижевност, журналистику, језике, историју уметности и њима сродне факултете, уписивање друштвено-језичког смера гимназије је прави избор.

Знања која током школовања стекну из филозофије, психологије, социологије, ликовне и музичке уметности од немерљивог су значаја, не само за њихово даље школовање, него и за изградњу битних нивоа њихове опште културе и ширину интелектуалног размишљања.

Друштвено-језички смер намењен је онима који желе да, након средње школе, упишу неки од факултета из области друштвених наука.