Расписан тендер за израду пројекта реконструкције Паланачке гимназије

Општинска управа Смедеревске Паланке расписала је тендер за израду пројектне документације за реконструкцију и доградњу Паланачке гимназије.

Вредност пројекта је процењена на око 20 милиона динара са ПДВ-ом.

На основу Идејног решења и наведених радова треба израдити пројектно техничку документацију, у свему према важећим прописима и техничким стандардима и ускладити је са захтевима Министарства за јавна улагања, који су дати у оквиру смерница за израду пројектне документације за санацију, адаптацију и реконструкцију објеката јавне намене, које чине саставни део овог пројектног задатка.Иначе, вредност комплетне инвестиције, реконструкције и доградње износи више од 350 милиона динара.