Обогаћени једносменски рад - Секција "Извор живота"

Основни циљ овог пројекта је да ученици квалитетно искористе своје слободно време кроз различите активности које су саставни део подршке учењу, али и подстицање интелектуалног и социјалног развоја. Ученици су упознати са различитим стиловима, методама и фазама учења, развили су истраживачки дух, креативност и критичко мишљење. Кроз активности у овом пројекту ученици ће развити одговоран однос према здрављу и промовисаће здрав начин живота. Овај пројекат је осмишљен да у виду акција и активности развије следеће компетенције код ученика: компетенције за целоживотно учење, комуникацију, сарадњу, рад са подацима и информацијама, решавање проблема, дигиталну компетенцију, одговоран однос према здрављу и одговоран однос према околини. Пре свега се у оквиру овог пројекта развија способност и спремност да се употреби склоп знања и методологија које се користе у науци да би се објаснио свет природе и живот око нас.

У току првог полугодишта ове школске године, а у склопу активности под називом „Зелени кутак“ ученици првог разреда су донели биљке и оплеменили простор у школи. Могли су да прате шта је биљкама потребно да расту и да се развијају. Неке биљке нису опстале, а ученици изводе закључке зашто. Акцији су се прикључили и наставници, а и чланови еколошке секције. Дониране су биљке које су посађене испред школе.

У оквиру активности „Сарадња са институцијама које промовишу науку“ имали смо две активности.

У оквиру недеље посвећене здрављу (8.децембра 2022. године), а у корелацији са предметом биологија, директор Дома здравља у Смедеревској Паланци, др. Милан Матејић одржао је предавање на тему „Зашто је важно рећи НЕ ХПВ-у“. Предавању су присуствовале по две ученице из свих одељења од 1. до 4. разреда. Оне су добиле задатак да одељењској заједници пренесу стечена знања

Ученици 4. разреда имали су прилике да се упознају са радом Института за трансфузију крви Србије (11. октобра 2022. године) и да учествују у акцији Добровољног давања крви (13. 10. 2022. године).

У оквиру активности „Мед као суперхрана“ једна група ученика у оквиру одељења 1-1, 1-2, 1-3 и 1-4 добили су задатак да истраже карактеристике меда, врсте меда и њихова својства.

Активности ће се даље реализовати на начин како су планиране.

Горан Ивковић, наставник физике
Биљана Игњатовић, наставник биологије