www.palanackagimnazija.edu.rs
  Насловна
  ::: Историјат
::: Организација
::: Колектив
::: Ученици
::: Кабинети
::: Актуелности
::: Школски календар
::: Такмичења
::: Екскурзије
  Контакт
 
2001/05. | 2005/07. | 2007/08. | 2008/09. | 2009/10. | 2010/11. | 2011/12. | 2012/13. | 2013/14. | 2014/15. | 2015/16. | 2016/17. | 2017/18.| 2018/19.
 
NAGRAĐENI UČENICI u školskoj 2011/12. godini


U svečanoj sali Palanačke gimnazije 14. juna 2012. uručene su nagrade najboljim maturantima- učeniku generacije, učenicima odeljenja četvrtog razreda, vukovcima i najboljem matematičaru u školskoj 2011/2012. godini. Svečanost je uveličala Prof.Dr. Radmila Milentijević koja je uručila nagrade iz svog fonda najboljim maturantima- učeniku generacije i učenicima odeljenja. Učenik generacije maturanata 2012. nagradjen je sa 200$, a najbolji učenici odeljenja četvrtog razreda sa po 100$, osim učenice Aleksandre Batinić iz odeljenja IV3 koja je odbila da primi nagradu. Nosioci Vukovih diploma nagradjeni su knjigama koje je donirala fabrika obuće Markos, a najbolji matematičar sa 100 eura iz fondacije gospodina Branka Domanovića.

 

Bogdan Vuruna

  UČENIK GENERACIJE 2011/12.
BOGDAN VURUNA , IV-4
 

Od mnogobrojnih uspeha i rezultata najboljeg učenika generacije maturanata 2012. izdvajamo:

u 4. razredu
- 1. mesto na Republičkoj smotri talenata iz srpskog jezika
- 1. nagrada na Republičkoj smotri talenata iz srpskog jezika u kategoriji istraživačkih radova
- 2. mesto na Državnom takmičenju iz srpskog jezika čime je učenik oslobođen dela prijemnog ispita na Filološkom fakultetu
- 1. mesto na Okružnom i 1. mesto na Opštinskom takmičenju iz srpskog jezika
- 1. mesto na Opštinskom takmičenju iz engleskog jezika u organizaciji Centra za talente i English book-a
- 2. mesto na Regionalnoj smotri talenata iz srpskog jezika

u 3. razredu
- 2. mesto
na Okružnom i 1. mesto na Opštinskom takmičenju iz srpskog jezika
- 3. mesto na Regionalnoj smotri talenata iz srpskog jezika

u 2. razred
- 2. mesto na Državnom takmičenju iz srpskog jezika
- 3. mesto na Regionalnoj smotri talenata iz srpskog jezika

1.razred
- 3. mesto na Okružnom i 1. mesto na Opštinskom takmičenju iz srpskog jezika

 
NAJBOLJI UČENICI ODELJENJA ČETVRTOG RAZREDA PALANAČKE GIMNAZIJE ŠKOLSKE 2011/12.
 
UROŠ MILANOVIĆ , IV-1
 
ANA MITIĆ , IV-2
 
ALEKSANDRA BATINIĆ , IV-3
 
SNEŽANA STEVANOVIĆ , IV-4
 
NIKOLA ŽIVKOVIĆ , IV-5
 
 
VUKOVCI ZA ŠKOLSKU 2011/12. GODINU:
Donator: STR MARKOS, Azanja
IV- 1
IV- 2
IV- 3
IV- 4
IV- 5
Ivana Veljković Vanja Vlajnić Aleksandra Batinić Nina Vasiljević Nikola Živković
Aleksandar Milićević Jovana Vučković Andjela Gašić Marko Vulićević  
Veljko Miljuš Ana Mitić Aleksandra Jeftić Bogdan Vuruna  
Kristina Popović Milan Gojković Ivan Pavlović Andrijana Milojević  
Dunja Radišić Danijel Mišulić Jelica Simić Snežana Stevanović  
Jovana Savić Nevena Tirnanić      
Bodin Todorović Tijana Cvjetković      
         
 
FOND - RADMILA MILENTIJEVIĆ-
nagrađuje najbolje maturante
 

Veoma značajan datum za našu školu je 8. april 2010. godine. Toga dana postali smo dobitnici nagrade fonda -Radmila Milentijević- iz koga će se svake godine nagrađivati najbolji maturanti četvrtih razreda naše škole sa po 100$ (USA) i učenik generacije sa 200$.

 
Radmila Milentijević, profesor univerziteta u penziji, rođena je u Azanji 27.10.1931. godine. Studirala je na ekonomskom fakultetu u Beogradu, 1961. magistrirala istoriju na Čikaškom univerzitetu, a doktorirala 1970. na Kolumbija univerzitetu u Njujorku. Profesorsku karijeru zasnovala je na City koledžu Njujorku gradskog univerziteta, gde je od 1984. i redovni profesor. Posle višegodišnjeg rada, 1993. odlazi u u penziju sa City koledža.

Kao univerzitetski profesor, držala je nastavu iz oblasti savremene evropske istorije na redovnim i postdiplomskim studijama, bila šef katedre za istoriju, učestvovala na mnogim akademskim skupovima i objavila veliki broj radova u stručnim časopisima. Bila je na mnogim značajnim funkcijama Njujorškog gradskog univerziteta: specijalni savetnik rektora Univerziteta, zamenik rektora za odnose sa javnošću i prodekan, predsednik sindikata profesionalnog osoblja City koledžža i član Univerzitetskog profesorskog senata.

G-dja Milentijević bavi se danas humanitarnim radom i veliki je dobrotvor. Ona je ktitor- zadužbinar Spomen hrama Svetog Save na Vračaru, benefaktor Saborne crkve Svetog Save u Njujorku, veliki dobrotvor Saborne crkve u Beogradu, Crkve Svete Petke Parskeve u Bondiju ( Francuska), Srpskog kulturnog centra u Rešici (Rumunija), dobrotvor srpske akademije nauka i umetnosti, Narodnog muzeja, Vukove zadužžbine, Matice srpske i obnove konaka u manastirima Nikolje i Vraćevšnica. U Azanji je vodila obnovu hrama Svetih vrača Kozme i Damjana i podigla parohijski dom kao svoju zadužžbinu, arterijski bunar i spomen česmu. U Vlaškom Dolu, gde je ktitor hrama Svetog Jovana Bogoslova i parohijskog doma, podiže kulturni centar kao svoju zadužbinu.
 

FONDACIJA GENERACIJE MATURANATA 1990. GODINE
za najboljeg učenika u oblasti matematike ili informatike
Donator: Branko Domanović

Nagrada u iznosu od 100 evra najuspešnijem matematičaru Palanačke gimnazijeu školskoj 2011/12. godini je dodeljena Kristini Jovičić, III-2 na osnovu postignutih rezultata na takmičenjima:

-
1. mesto sa maksimalnim brojem poena na Republičkoj smotri talenata iz matematike
- 1. specijalna nagrada na Republičkoj smotri talenata iz matematike u kategoriji istraživačkih radova
- 2. mesto na Regionalnoj smotri talenata iz matematike
- Pohvala na Državnom takmičenju iz matematike, 1. mesto na Okružnom i 1. mesto na Opštinskom takmičenju iz matematike u organizaciji Društva matematičara Srbije
- Pohvala za pojedinačan rezultat i Pohvala članu ekipe Palanačke gimnazije na Ekipnom prvenstvu Srbije iz matematike u organizaciji Društva matematičara Arhimedes.
- 1. nagrada na završnom testu iz matematike u Arhimedesovoj školi
- Učešće na 10. konferenciji polaznika Istraživačke stanice Petnica

© WEB Team Palanačke GIMNAZIJE, 2012.