skola2
Насловна Историјат Организација Колектив Ученици Кабинети Актуелности Школски календар Такмичења Екскурзије Контакт
 
Колектив | математика-информатика | српски језик и књижевност | страни језици | физика-хемија-биологија-географија | историја-социологија-психологија- филозофија | физичко васпитање-музичка култура-ликовна култура | педагог-верска настава-грађанско васпитање
 
МАТЕМАТИКА
Миленковић Милосав
математика
Природно-математички факултет, Крагујевац
Миленковић Љиљана
математика
Природно-математички факултет, Крагујевац
Јовичић Снежана
математика
Природно-математички факултет, Крагујевац
Миловановић Биљана
математика
Природно-математички факултет, Крагујевац
       
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
Ђорђевић Снежана
информатика
Електротехнички факултет, Београд
Марковић Наташа
информатика
Електротехнички факултет, Београд
Караџић Жарко
информатика
Електротехнички факултет, Нови Сад
 
© WEB Team Паланачке ГИМНАЗИЈЕ, 2019.