skola2
Насловна Историјат Организација Колектив Ученици Кабинети Актуелности Школски календар Такмичења Екскурзије Контакт
 
Колектив | математика-информатика | српски језик и књижевност | страни језици | физика-хемија-биологија-географија | историја-социологија-психологија-филозофија | физичко васпитање-музичка култура-ликовна култура | педагог-верска настава-грађанско васпитање
 
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ЛИКОВНА КУЛТУРА
Виктор Србу
физичко васпитање
Факултет физичке културе, Београд
Живанчевић Јасмина- магистар
физичко васпитање
Факултет физичке културе, Београд
Тодоровић Зоран
ликовна култура
Факултет примењених уметности, Београд
МУЗИЧКА КУЛТУРА  
Исаиловић Бојан
музичко васпитање
Општа музичка педагогија, Београд
       
© WEB Team Паланачке ГИМНАЗИЈЕ, 2017.