www.palanackagimnazija.edu.yu
  Naslovna
O nama
  Istorijat
Organizacija
Kolektiv
Učenici
Kabineti
  Obaveštenja
Novosti i događaji
  Aktuelnosti
Školski kalendar
Takmičenja
Ekskurzije
Sekcije
  Škola računara
Kontakt
 
 
I 1 - Prirodno-matematički smer   I 2 - Prirodno-matematički smer
 

1  Arsić Periše Stefan

OŠ "Vuk Karadžić"

2  Bogdanović Gorana Bojan

OŠ "Heroj Radmila Šišković"

3  Božić Miroslava Luka

OŠ "Vuk Karadžić"

4  Borisavljević Zorana Ivana

OŠ "Heroj Radmila Šišković"

5  Vuković Vladana Aleksa

OŠ "Heroj Radmila Šišković"

6  Vulićević Ivice Katarina

OŠ "Heroj Radmila Šišković"

7  Dimitrijević Dragutina Vladimir

OŠ "Vuk Karadžić"

8  Živković Ljubiše Stojanka

OŠ "Vuk Karadžić"

9  Zlatković Bobana Stefan

OŠ "Heroj Radmila Šišković"

10  Ignjatović Milana Stefan

OŠ "Heroj Radmila Šišković"

11  Kojadinović Gorana Andreja

OŠ "Heroj Radmila Šišković"

12  Mijailović Nebojše Stefan

OŠ "Vuk Karadžić"

13  Mijatović Raška Aleksandar

OŠ "Heroj Radmila Šišković"

14  Milanović Predraga Milan

OŠ "Vuk Karadžić"

15  Milanović Predraga Uroš

OŠ "Vuk Karadžić"

16  Milić-Radišević Petra Miloš

OŠ "Olga Milošević"

17  Milićević Duška Aleksandar

OŠ "Heroj Ivan Muker"

18  Miljuš Gorana Veljko

OŠ "Heroj Radmila Šišković"

19  Novaković Miodraga Jelena

OŠ "Heroj Radmila Šišković"

20  Popović Zorana Kristina

OŠ "Heroj Radmila Šišković"

21  Radetić Vlastimira Dušan

OŠ "Heroj Radmila Šišković"

22  Radišić Nebojše Dunja

OŠ "Heroj Ivan Muker"

23  Savić Jovice Jovana

OŠ "Heroj Radmila Šišković"

24  Stevanović Slaviše Bogdan

OŠ "Olga Milošević"

25  Stojanović Milije Nemanja

OŠ "Olga Milošević"

26  Teofanović Vladice Jovana

OŠ "Heroj Radmila Šišković"

27  Todorović Zorana Bodin

OŠ "Milija Rakić" - Cerovac

28  Celić Slaviše Miloš

OŠ "Heroj Radmila Šišković"

29  Čampar Predraga Danica

OŠ "Vuk Karadžić"

30  Džigerović Miodraga Monika

OŠ "Vuk Karadžić"

Razredni starešina:
Goran Ivković, profesor fizike

1  Agatonović Dejana Milan

OŠ "Olga Milošević"

2  Babanić Gorana Aleksandar

OŠ "Olga Milošević"

3  Babić Božidara Ivan

OŠ "Milija Rakić" - Cerovac

4  Vlajnić Dragana Vanja

OŠ "Heroj Ivan Muker"

5  Vučković Zorana Jovana

OŠ "Radomir Lazić" - Azanja

6  Gajić Dragana Aleksandar

OŠ "Brana Jevtić" - Kusadak

7  Gajić Dobrice Milica

OŠ "Olga Milošević"

8  Gojković Radoslava Milan

OŠ "Olga Milošević"

9  Živančević Dragoslava Sofija

OŠ "Heroj Ivan Muker"

10  Jovanović Gorana Đorđe

OŠ "Heroj Ivan Muker"

11  Jovanović Dejana Ivana

OŠ "Vuk Karadžić" - Krnjevo

12  Maričić Novice Hristina

OŠ "Vuk Karadžić"

13  Milosavljević Slaviše Nikola

OŠ "Olga Milošević"

14  Mitić Zorana Ana

OŠ "Heroj Ivan Muker"

15  Mihailović Dragana Milica

OŠ "Heroj Ivan Muker"

16  Mišulić Zorana Danijel

OŠ "Milija Rakić" - Cerovac

17  Pavlović Miroslava Nebojša

OŠ "Heroj Ivan Muker"

18  Paunović Gorana Anđela

OŠ "Heroj Ivan Muker"

19  Paunović Dejana Teodora

OŠ "Vuk Karadžić" - Krnjevo

20  Polenek Viktora Sanja

OŠ "Heroj Ivan Muker"

21  Radovanović Gorana Kristina

OŠ "Lazar Stanojević" - Ratari

22  Radojević Nenada Mateja

OŠ "Heroj Ivan Muker"

23  Rajičić Tomice Ema

OŠ "Heroj Ivan Muker"

24  Rosić Zorana Marija

OŠ "Heroj Ivan Muker"

25  Savić Ranka Miloš

OŠ "Heroj Ivan Muker"

26  Stanimirović Saše Jelena

OŠ "Olga Milošević"

27  Tirnanić Mihajla Nevena

OŠ "Heroj Ivan Muker"

28  Todorović Radoslava Milena

OŠ "Heroj Ivan Muker"

29  Cvetković Miroslava Maja

OŠ "Heroj Ivan Muker"

30  Cvjetković Dragana Tijana

OŠ "Heroj Ivan Muker"

Razredni starešina:
Spomenka Todorović, profesor biologije

 
I 3 - Društveno-jezički smer
I 4 - Društveno-jezički smer
 

1  Batinić Baneta Aleksandra

OŠ "Radomir Lazić" - Azanja

2  Božić Dragana Emilija

OŠ "Vuk Karadžić"

3  Gašić Siniše Anđela

OŠ "Stanoje Glavaš" - Glibovac

4  Dugić Radenka Aleksandra

OŠ "Karađorđe" - Rača

5  Živković Dejana Marija

OŠ "Heroj Ivan Muker"

6  Janković Milana Tanja

OŠ "Heroj Ivan Muker"

7  Jevtić Ljubomira Aleksandra

OŠ "Brana Jevtić" - Kusadak

8  Kedić Bojana Ana

OŠ "Heroj Ivan Muker"

9  Lazić Dragana David

OŠ "Vuk Karadžić"

10  Marković Novice Marija

OŠ "Radomir Lazić" - Azanja

11  Miletić Milorada Uroš

OŠ "Radomir Lazić" - Azanja

12  Milovanović Mladena Nikola

OŠ "Heroj Ivan Muker"

13  Milojević Zorana Jovanka

OŠ "Đorđe Jovanović" - Selevac

14  Milošević Dejana Emilija

OŠ "Heroj Ivan Muker"

15  Mladenović Zorana Igor

OŠ "Heroj Ivan Muker"

16  Mladenović Dragana Marijana

OŠ "Heroj Radmila Šišković"

17  Pavlović Saše Aleksandar

OŠ "Stanoje Glavaš" - Glibovac

18  Pavlović Slavoljuba Ivan

OŠ "Heroj Ivan Muker"

19  Pantić Borivoja Ivana

OŠ "Radomir Lazić" - Azanja

20  Pekić Gorana Tamara

OŠ "Radomir Lazić" - Azanja

21  Radišić Novice Aleksa

OŠ "Heroj Ivan Muker"

22  Radojević Veroljuba Mila

OŠ "Lazar Stanojević" - Ratari

23  Radulović Đorđa Anđela

OŠ "Heroj Radmila Šišković"

24  Ristić Velibora Đorđe

OŠ "Heroj Ivan Muker"

25  Simaković Novice Kristina

OŠ "Đorđe Jovanović" - Selevac

26  Stojanović Nenada Aleksa

OŠ "Heroj Ivan Muker"

27  Tanasijević Vladice Marko

OŠ "Heroj Ivan Muker"

28  Urošević Dragana Ivana

OŠ "Heroj Radmila Šišković"

29  Urošević Miroljuba Milijana

OŠ "Stanoje Glavaš" - Glibovac

30  Čairović Dragana Lazar

OŠ "Sava Kovačević"- Mihajlovac

Razredni starešina:
Snežana Jovičić, profesor matematike

1  Avramović Slavomira Tijana

OŠ "Radomir Lazić" - Azanja

2  Adžić Saše Iva

OŠ "Heroj Radmila Šišković"

3  Brkić Milana Ana

OŠ "Heroj Radmila Šišković"

4  Vasiljević Slavka Nina

OŠ "Radomir Lazić" - Azanja

5  Veljić Snežane Vukašin

OŠ "Heroj Radmila Šišković"

6  Veljković Dragana Nikola

OŠ "Nikola Tesla" - Golobok

7  Vilić Radojka Tihomir

OŠ "Heroj Radmila Šišković"

8  Vuruna Dragana Bogdan

OŠ "Heroj Radmila Šišković"

9  Vulićević Živomira Marko

OŠ "Radomir Lazić" - Azanja

10  Dubonjac Dragana Jovana

OŠ "Heroj Radmila Šišković"

11  Jozić Dobrice Tijana

OŠ "Nikola Tesla" - Golobok

12  Jordanović Bratislava Katarina

OŠ "Heroj Radmila Šišković"

13  Kljajić Stevana Jelena

OŠ "Heroj Radmila Šišković"

14  Ljubičić Zorana Darko

OŠ "Heroj Radmila Šišković"

15  Milenković Ivana Adam

OŠ "Karađorđe" - Velika Plana

16  Milojević Gorana Andrijana

OŠ "Karađorđe" - Rača

17  Mirjanić Zorana Nikola

OŠ "Heroj Radmila Šišković"

18  Nikolić Nenada Ana

OŠ "Heroj Radmila Šišković"

19  Pavlović Gorana Anica

OŠ "Olga Milošević"

20  Popović Dejana Katarina

OŠ "Vuk Karadžić"

21 Radovanović Dragoljuba Marija

OŠ "Heroj Radmila Šišković"

22  Radivojević Mirka Milena

OŠ "Heroj Radmila Šišković"

23  Srbu Đorđa Petar

OŠ "Heroj Radmila Šišković"

24  Stanošević Predraga Ivana

OŠ "Heroj Radmila Šišković"

25  Stanošević Predraga Nevena

OŠ "Heroj Radmila Šišković"

26  Stašić Goluba Milica

OŠ "Olga Milošević"

27  Stevanović Slavoljuba Anđela

OŠ "Vuk Karadžić"

28  Stevanović Slavka Snežana

OŠ "Nikola Tesla" - Golobok

29  Stojanović Gorana Dunja

OŠ "Heroj Radmila Šišković"

30  Stojanović Zorana Jelena

OŠ "Milija Rakić" - Cerovac

Razredni starešina:
Vesna Radovanović, profesor srpskog jezika i književnosti

 
I 5 - Društveno-jezički smer
 
 

1  Bisenić Slavoljuba Milica

OŠ "Nikola Tesla" - Golobok

2  Vasiljević Predraga Vladimir

OŠ "Heroj Ivan Muker"

3  Vesić Vesne Milica

OŠ "Vuk Karadžić"

4  Vujanović Dragana Marta

OŠ "Heroj Ivan Muker"

5  Vujović Milorada Tijana

OŠ "Heroj Ivan Muker"

6  Dragišić Dragoslava Jovana

OŠ "Heroj Radmila Šišković"

7  Živanović Vojislava Jelena

OŠ "Olga Milošević"

8  Živković Slavomira Nikola

OŠ "Nikola Tesla" - Golobok

9  Ivković Prvoslava Marko

OŠ "Radomir Lazić" - Azanja

10  Janjić Nebojše Tamara

OŠ "Heroj Ivan Muker"

11  Jozić Dobrice Ivan

OŠ "Nikola Tesla" - Golobok

12  Krstić Branislava Jasmina

OŠ "Heroj Ivan Muker"

13  Lazić Gorana Aleksandra

OŠ "Radomir Lazić" - Azanja

14  Milić Gorana Marija

OŠ "Heroj Ivan Muker"

15  Milošević Bobiše Nikola

OŠ "Đorđe Jovanović" - Selevac

16  Mirković Milorada Nikola

OŠ "Heroj Radmila Šišković"

17  Mitrović Gorana Anđelija

OŠ "Vuk Karadžić"

18  Mitrović Ranka Jelena

OŠ "Radomir Lazić" - Azanja

19  Nedeljković Nebojše Teodora

OŠ "Heroj Ivan Muker"

20  Nikolić Sretena Jovana

OŠ "Vuk Karadžić"

21  Petković Dejana Stefan

OŠ "Heroj Ivan Muker"

22  Petrović Živka Anđela

OŠ "Heroj Ivan Muker"

23  Radivojević Slaviše Ana

OŠ "Heroj Radmila Šišković"

24  Ranković Radmila Željko

OŠ "Heroj Radmila Šišković"

25  Simić Zorana Jelica

OŠ "Brana Jevtić" - Kusadak

26 SimonovićRadivojaAleksandar

OŠ "Heroj Ivan Muker"

27  Stojković Gorana Nevena

OŠ "Heroj Ivan Muker"

28  Stošić Stanimira Aleksandra

OŠ "Heroj Radmila Šišković"

29  Ćosić Ljubodraga Aleksandra

OŠ "Radomir Lazić" - Azanja

30  Crnjaković Zorana Stefan

OŠ "Heroj Ivan Muker"

Razredni starešina:
Violeta Stanković, profesor engleskog jezika

 

© WEB Team Palanačke GIMNAZIJE, 2009.