Palanacka gimnazija
skola2
Насловна Историјат Организација Колектив Ученици Кабинети Актуелности Школски календар Такмичења Екскурзије Контакт

zvono Школа се бави образовањем и васпитањем ученика у трајању од четири године, а по наставном плану и програму за гимназије и то природно- математичког и друштвено- језичког смера. Ученици су распоређени у 19 одељења- 4 одељења у I и по 5 у II, III и IV разреду, а од тога по 2 одељења природно- математичког и друштвено- језичког у првом и по 2 одељења природно- математичког и 3 друштвено- језичког смера у другом, трећем и четвртом разреду.
У школској 2016/17. години, наставу изводи 52 професора, међу којима је један специјалиста и 2 магистра. Школом руководи директор Драган Јоковић , професор географије, секретар је Дарко Панчић . Педагошко- психолошку службу чине Данијела Николић, дипломирани педагог и Јелена Туфегџић, дипломирани психолог.


Одељењске старешине одељења Паланачке гимназије у школској 2017/18. години:
I1 Марија Поповић II1 Виолета Станковић III1 Милосав Миленковић IV1 Бојана Ђорђевић
I2 Наташа Марковић II2 Горан Ивковић III2 Биљана Игњатовић IV2 Сузана Пешић
I3 Олгица Лазић II3 Зоран Тодоровић III3 Зорица Гајевић IV3 Јасмина Живанчевић
I4 Снежана Ђорђевић II4 Жарко Караџић III4 Снежана Милутиновић IV4 Јасмина Милановић
    II5 Вера Милић III5 Бојан Исаиловић IV5 Сања Спасојевић

Састав Школског одбора у школској 2015/2016. години:
Ружица Илић Савет родитеља
Ивана Тасић Савет родитеља
Александар Станкић Савет родитеља
Иван Јоцковић Локална заједница
Вишња Адамовић Локална заједница
Јована Радовановић Локална заједница
Наташа Марковић Наставничко веће
Виолета Станковић Наставничко веће
Жарко Караџић Наставничко веће

Састав Савета родитеља Паланачке гимназије у школској 2016/17. години:
I1 Сузана Ристић II1 Слађана Бркушанин III1 Љиљана Маричић IV1 Ружица Илић
I2 Ивана Вејновић II2 Марија Станковић III2 Бисерка Марковић IV2 Ивана Тасић
I3 Милош Мрвовић II3 Наташа Миљевићвић III3 Елеонора Јелић IV3 Лидија Младеновић
I4 Љиљана Томић II4 Александар Михајловић III4 Ненад Николић IV4 Драгутин Ђорђевић
I5 Силвана Владисављевић Тодоровић II5 Биљана Милановић III5 Виолета Глишић IV5 Бојан Самарџић