Palanacka gimnazija
skola2
Насловна Историјат Организација Колектив Ученици Кабинети Актуелности Школски календар Такмичења Екскурзије Контакт

zvono Школа се бави образовањем и васпитањем ученика у трајању од четири године, а по наставном плану и програму за гимназије и то природно- математичког и друштвено- језичког смера. Ученици су распоређени у 20 одељења- по 5 у сва четири разреда, а од тога по 2 одељења природно- математичког и 3 друштвено- језичког смера у сваком разреду.
У школској 2016/17. години, наставу изводи 52 професора, међу којима је један специјалиста и 2 магистра. Школом руководи вд директора Драган Јоковић , професор географије, помоћник директора је Виолета Станковић, професор енглеског језика, a секретар Дарко Панчић . Педагошко- психолошку службу чине Данијела Николић, дипломирани педагог и Јелена Туфегџић, дипломирани психолог.


Одељењске старешине одељења Паланачке гимназије у школској 2016/17. години:
I1 Виолета Станковић II1 Милосав Миленковић III1 Бојана Ђорђевић IV1 Снежана Ђорђевић
I2 Горан Ивковић II2 Биљана Игњатовић III2 Сузана Пешић IV2 Александар Богићевић
I3 Зоран Тодоровић II3 Зорица Гајевић III3 Јасмина Живанчевић IV3 Драгана Жигић
I4 Жарко Караџић II4 Снежана Милутиновић III4 Јасмина Милановић IV4 Олгица Лазић
I5 Вера Милић II5 Бојан Исаиловић III5 Сања Спасојевић IV5 Maрија Поповић

Састав Школског одбора у школској 2015/2016. години:
Ружица Илић Савет родитеља
Ивана Тасић Савет родитеља
Александар Станкић Савет родитеља
Иван Јоцковић Локална заједница
Вишња Адамовић Локална заједница
Јована Радовановић Локална заједница
Наташа Марковић Наставничко веће
Виолета Станковић Наставничко веће
Жарко Караџић Наставничко веће

Састав Савета родитеља Паланачке гимназије у школској 2016/17. години:
I1 Сузана Ристић II1 Слађана Бркушанин III1 Љиљана Маричић IV1 Ружица Илић
I2 Ивана Вејновић II2 Марија Станковић III2 Бисерка Марковић IV2 Ивана Тасић
I3 Милош Мрвовић II3 Наташа Миљевићвић III3 Елеонора Јелић IV3 Лидија Младеновић
I4 Љиљана Томић II4 Александар Михајловић III4 Ненад Николић IV4 Драгутин Ђорђевић
I5 Силвана Владисављевић Тодоровић II5 Биљана Милановић III5 Виолета Глишић IV5 Бојан Самарџић