Palanacka gimnazija
skola2
Насловна Историјат Организација Колектив Ученици Кабинети Актуелности Школски календар Такмичења Екскурзије Контакт

zvono Школа се бави образовањем и васпитањем ученика у трајању од четири године, а по наставном плану и програму за гимназије и то природно- математичког и друштвено- језичког смера. Ученици су распоређени у 19 одељења- 4 одељења у II и по 5 у I, III и IV разреду, а од тога по 2 одељења природно- математичког и друштвено- језичког у другом и по 2 одељења природно- математичког и 3 друштвено- језичког смера у првом, трећем и четвртом разреду.
У школској 2018/19. години, наставу изводи 46 професора, међу којима је један специјалиста и 2 магистра. Школом руководи директор Драган Јоковић , професор географије, секретар је Дарко Панчић . Педагошко- психолошку службу чине Данијела Николић, дипломирани педагог и Јелена Туфегџић, дипломирани психолог.


Одељењске старешине одељења Паланачке гимназије у школској 2018/19. години:
I1 Снежана Јовичић II1 Марија Поповић III1 Виолета Станковић IV1 Милосав Миленковић
I2 Драган Петровић II2 Наташа Марковић III2 Горан Ивковић IV2 Биљана Игњатовић
I3 Бојана Ђорђевић II3 Олгица Лазић III3 Зоран Тодоровић IV3 Зорица Гајевић
I4 Славенка Симић II4 Снежана Ђорђевић III4 Жарко Караџић IV4 Снежана Милутиновић
I5 Јасмина Живанчевић     III5 Јелена Туфегџић IV5 Бојан Исаиловић

Састав Школског одбора у школској 2018/2019. години:
Ружица Илић Савет родитеља
Ивана Тасић Савет родитеља
Александар Станкић Савет родитеља
Иван Јовановић Локална заједница
Ива Аџић Локална заједница
Драган Лисица Локална заједница
Наташа Марковић Наставничко веће
Виолета Станковић Наставничко веће
Жарко Караџић Наставничко веће

Састав Савета родитеља Паланачке гимназије у школској 2018/19. години:
I1 Борис Павловић II1 Далиборка Перић III1 Сузана Ристић IV1 Слађана Бркушанин
I2 Игор Станојловић II2 Драган Стојковац III2 Ивана Вејновић IV2 Марија Станковић
I3 Здравко Вуковић II3 Наталија Милојковић III3 Милош Мрвовић IV3 Биљана Јовић Рајичић
I4 Јелена Зрнић II4 Сања Ракић III4 Виолета Јовановић IV4 Драган Јоксимовић
I5 Милица Маричић     III5 Силвана Владисављевић Тодоровић IV5 Биљана Милановић