skola2
Насловна Историјат Организација Колектив Ученици Кабинети Актуелности Школски календар Такмичења Екскурзије Контакт
 
Колектив | математика-информатика | српски језик и књижевност | страни језици | физика-хемија-биологија-географија | историја-социологија-психологија-филозофија| физичко васпитање-музичка култура-ликовна култура | педагог-верска настава-грађанско васпитање
 
ФИЗИКА
Пешић Сузана
физика
Природно-математички факултет , Ниш
Ивковић Горан
физика
Природно-математички факултет , Београд
Dragan Petrovic
Петровић Драган
физика
Природно-математички факултет , Крагујевац
ХЕМИЈА
Тишма Жељка
хемија
Природно-математички факултет , Београд
Ћирић Татјана
хемија
Природно-математички факултет , Београд
Milana Tomic
Томић Милана
хемија
Природно-математички факултет , Крагујевац
БИОЛОГИЈА
Игњатовић Биљана
биологија
Природно-математички факултет , Београд
Станимировић Оливера
биологија
Природно-математички факултет , Београд
Зубац Јелена
биологија
Природно-математички факултет , Приштина
Радивојевић Милена
биологија
 
       
ГЕОГРАФИЈА
Јанковић Новица
географија
Природно-математички факултет, Београд
Ђурђевић Александар
географија
 
   

 

© WEB Team Паланачке ГИМНАЗИЈЕ, 2016.