skola2
Насловна Историјат Организација Колектив Ученици Кабинети Актуелности Школски календар Такмичења Екскурзије Контакт
 
Колектив | математика- информатика | српски језик и књижевност | страни језици | физика-хемија-биологија-географија | историја-социологија-психологија- филозофија | физичко васпитање-музичка култура-ликовна култура | педагог-верска настава-грађанско васпитање
   
ДИРЕКТОР ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА СЕКРЕТАР
Драган Јоковић
Драган Јоковић
професор географије
Природно-математички факултет, Београд
Виолета Станковић
Станковић Виолета
професор енглеског језика
Филолошки факултет , Београд
Панчић Дарко  
дипломирани правник
Правни факултет , Нови Сад
ШКОЛСКИ ПЕДАГОГ ШКОЛСКИ ПСИХОЛОГ    
Николић Данијела
педагог
Филозофски факултет , Београд
Туфегџић Јелена
психолог
Филозофски факултет, Нови Сад
   
ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИК    
Богићевић Мирјана
 
Економски факултет , Београд
Војиновић Снежана
Правно- биротехничка школа , Смед. Паланка
   
© WEB Team Паланачке ГИМНАЗИЈЕ, 2017.